Prihlásiť sa | Vytvoriť účet

Veľmajster Han Bon Ki

Zakladateľom Won Hwa Do je veľmajster Han Bon Ki. On sám o sebe hovorí, že on Won Hwa Do nevytvoril, ale bolo mu zjavené počas jeho 7 ročného pobytu v horách ďaleko od civilizácie.K takémuto výkonu ho inšpiroval jeho duchovný učiteľ San Mjong Moon, ktorý ho poveril založením bojového umenia upriameného na kultiváciu tela, ale hlavne ducha k vyšším hodnotám ako sú služba iným, konanie dobra, zodpovednosť.... Vo Won Hwa Do fyzicky konflikt je pokladaný za zlyhanie a ma sa použiť až ako posledná varianta. Čo potvrdzujú aj slová veľmajstra Hana:

"Skutočná harmónie nastane v tedy, keď sa z vašeho nepriateľa stane skutočný priateľ!!!"

® Copyright 2013