Prihlásiť sa | Vytvoriť účet

Čo je Won Hwa Do

Won Hwa Do je fyzicky mladé bojové umenie, založené na kruhových pohyboch. Založil ho veľmajster Han Bon Ki začiatkom 70 rokov v Južnej Kórey. Aj napriek svojmu mladému veku, toto bojové umenie zahŕňa v sebe viac než 5 tisíc ročnú tradíciu Kórejského národa.

Túžba veľmajstra Hana o vytvorení takéhoto bojového umenia ho zaviedla, ďaleko do hôr, kde si raz v hlbokej meditácii všimol krúživý pohyb jeho dlaní (základný pohyb WHD „Bison“). Uvedomil si že väčšina pohybov vo vesmíre je kruhových a stále sa opakujúcich (pohyby planét, častí atómu alebo cyklicky sa opakujúce ročné obdobia). Tento zážitok ho ovplyvnil natoľko, že aj Won Hwa Do využíva tieto kruhové pohyby.

Won Hwa Do je praktický spôsob sebaobrany. Podstata bojového umenia Won Hwa Do ako vo väčšine Kórejských bojových umení je do značnej miery zameraná na techniky nôh. Aj preto sa v tréningu WHD kladie veľký dôraz nie len na kondíciu, posilňovanie svalstva ale tiež aj na pružnosť, odolnosť, flexibilitu a samozrejme na maximálnu technickú vyspelosť. Nemalú úlohu však zohráva aj využitie vnútornej energie KI.

Won Hwa Do tiež využíva oblasti tréningu meditácie, základných pohybov (foriem zo zbraňou aj bez zbrane), aplikácie (techniky) voči ozbrojenému aj neozbrojenému útočníkovi, kde sa využívajú údery „čigy“, kopy „čagy“, páky „kokki“, prehody „nomgigi“, znehybnenia „fixácie“, dýchacie, strečingové a gymnastické cvičenia

„Won“

Znamená kruh, znázorňuje vnútornú a vonkajšiu formu každého pohybu a ich kruhový pohyb v rámci kruhu alebo guľovej sféry. Na tomto základe každý útok či obrana sú prevedené v kruhových pohyboch.

„Hwa“

Je harmónia, zjednotenie v rámci nás samých či s ostatnými. Toto je kľúč ako zdokonaliť útok či obranu. Účel útoku, alebo obrany nie je v zranení či zabití, ale v zjednotení (spolupráci).

„Do“

Znamená cesta, je to múdrosť, ktorá nám ukazuje možnosti použitia našich technik. Do je absolútny štandard, na základe ktorého rozhodujeme či použijeme našu zručnosť a akú cestou sa vyberieme. Do môže byť praktické ak ho využijeme správne. Do je základná etiketa
® Copyright 2013