Prihlásiť sa | Vytvoriť účet

Lackovce

Klub v Lackovciach, patrí medzi jeden z dvoch momentálne najmladších klubov, založených len nedávno. Klub vedie majster Július Merga, ktorý pôsobil dlhé roky v Žilinskom klube spolu s majstrom Jánom Dzurišom.

Tréningy sa konajú v pondelok, štvrtok a sobotu o 17:00 ,alebo poprípadne v iných časoch podľa dohody. Okrem týchto tréningov je možné dohodnúť si aj indivinduálny tréning. Trénuje sa v prírodných podmienkách.

Vedúci: Július Merga
Tel: 0902 295 749
Email: julius.merga@gmail.com

® Copyright 2013