Prihlásiť sa | Vytvoriť účet

Slovenská asociácia Won Hwa Do

Won Hha Do sa neoficiálne cvičí na Slovensku od roku 1993, keď majster Ján Dzuriš prevzal zodpovednosť za slovenské WHD zo súhlasom majstra Pyon Dok Lee (tedajší európsky leader WHD).

V roku 1994 prišiel na slovensko portugalský inštruktor George Cardozo, ktorý vychoval prvých inštruktorov Ladislava Pándyho a Róberta Slováka. V tomto roku bola založená Slovenská WHD asociácia, ktorá bola v roku 2004 pozmenená na súčastnú formu. Stanovy Slovenskej WHD asociacie možete nájsť na nižšie uvedenom odkaze.

Úspechy asociácie od jej založenia:

  • pôsobenie zahraničných majstrov a inštruktorov, George Cardozo (Portugalsko), Ingi Park (Kórea), Keiniči Jamada (Japonsko), Kim Do Ri (Kórea) …
  • Zorganizovanie 2. Európskych festivalov WonHwaDo. V roku 2000 za účasti zakladateľa WHD veľmajstra Han Bon Ki-ho.
  • Národný DoJang. Zakúpenie pozemku s domčekom, kde sa pravidelne trénuje a organizujú sa slovenské aj medzinárodné sústredenia.
  • Založenie tradície letných táborov pod názvom WonHwaDo SummerCamp a dalšie...

Pri príležitosti 15. výročia založenia WHD na slovensku bolo spracované video z fotodokumentácie celého tohto obdobia, ktoré zachytáva podrobnejšie udalosti a úspechy v chronologickom poradí. Video nájdete na našej média galérii.

® Copyright 2013